Implantologia stomatologiczna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin w medycynie. Fokusuje się na zastępowaniu brakujących zębów poprzez wszczepienie implantów dentystycznych – małych tytanowych lub ceramicznych śrub – w kości żuchwy lub szczęki. Dzięki nowoczesnym technologiom i materiałom, implanty naśladują wygląd i funkcje naturalnych zębów, oferując długotrwałe i estetyczne rozwiązania dla pacjentów. Proces leczenia jest złożony i wymaga wieloetapowego podejścia, w które zaangażowany jest zespół specjalistów, w tym chirurgów stomatologicznych, periodontologów, ortodontów a także protetyków.

Proces wszczepiania implantów

Wsadzenie implantu stomatologicznego zazwyczaj rozpoczyna się od szczegółowej diagnostyki. Wykorzystuje się tu zdjęcia rentgenowskie oraz zaawansowane techniki obrazowania, jak tomografia komputerowa (CBCT), aby dokładnie zanalizować stan kości, położenie nerwów oraz sąsiednich zębów. Podczas fazy chirurgicznej, lekarz pod znieczuleniem miejscowym umieszcza implant w kości. Proces ten wymaga czasu na zintegrowanie się implantu z tkanką kostną – jest to tzw. osteointegracja, która trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Po zakończeniu osteointegracji, na implanterowanej „korzeniowi” zęba, mocuje się łącznik (tzw. abutment), na którym następnie umieszcza się koronę, most lub protezę.

Korzyści i ryzyko związane z implantami

Implanty dentystyczne oferują wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań protetycznych. Mogą poprawić zdolność żucia i mówienia, nie naruszają struktury sąsiednich zębów (jak w przypadku mostów) oraz zapobiegają zanikowi kości żuchwy, co jest naturalnym procesem po utracie zębów. Stosowanie implantów może również przyczyniać się do poprawy pewności siebie i komfortu pacjentów, ponieważ są one trwałą, niezauważalną i bezbolesną alternatywą dla utraconych zębów. Pomimo wielu zalet, procedura ta wiąże się również z pewnym ryzykiem. Możliwe powikłania to infekcje, uszkodzenia nerwów, zły dobór implantów, czy ich odrzucenie przez organizm. Odpowiedni dobór pacjenta i przestrzeganie zaleceń pooperacyjnych minimalizuje te ryzyka.